Bez względu na to ile masz lat i jaki rodzaj wady zgryzu posiadasz, uporamy się z tym problemem.

W klinice dentystycznej NZOZ Dental Koszuta nie ważne czy masz 10, 40 czy więcej lat. Pomagamy wszystkim bez wyjątku. Oferujemy aparaty ortodontyczne standardowe oraz takie, które są mniej widoczne, jeśli estetyka jest dla Ciebie bardzo ważna. Po konsultacji u lekarza specjalisty dowiesz się wielu szczegółów na temat leczenia, czasu, rodzaju i kosztów jakie poniesiesz decydując się na aparat. Zachęcamy do wizyty konsultacyjnej w naszej klinice w Tomaszowie Mazowieckim. Warto posłuchać o możliwościach, które daje nam wiedza i doświadczenie naszego lekarza ortodonty.

Na osiągnięcie sukcesu w leczeniu ortodontycznym musi złożyć się kilka istotnych elementów.

Osiągnięcie efektu to nie tylko praca lekarza ortodonty. Najważniejsza jest współpraca i zaangażowanie pacjenta.
Przede wszystkim pacjent powinien:

  • przestrzegać terminów wizyt, 
  • Systematycznie zakładać wyciągi (w przypadku zalecenia), 
  • Dbać ze szczególną starannością o higienę jamy ustnej. 

Zaniedbywanie higieny jest bardzo poważnym problemem nawet w przypadku, gdy pacjent nie nosi aparatów, a co dopiero w przypadku przyklejonych zamków, gdy higiena jest utrudniona. Brak prawidłowej higieny przyczynia się do powstawania próchnicy oraz chorób dziąseł. Pacjenci, którzy nie przestrzegają zasad higieny jamy ustnej nie kwalifikują się do leczenia ortodontycznego.

Jak wygląda leczenie ortodontyczne?

Otóż każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, jednakże można wyróżnić kilka podstawowych etapów.

  • pierwszy etap polega na wizycie konsultacyjnej, na której lekarz ortodonta diagnozuje wadę zgryzu, pobiera wyciski w celu wykonania modeli gipsowych szczęki i żuchwy, wykonuje zdjęcie RTG oraz fotografuje zęby oraz twarz pacjenta.
  • Drugi etap polega na analizie zdjęć RTG oraz modeli. Po analizie zostaje przedstawiony plan leczenia. Lekarz ortodonta określa rodzaj wady oraz sposoby wyleczenia. Plan zawiera przybliżony czas trwania leczenia oraz przewidywane koszty. Po zaakceptowaniu planu przez pacjenta możliwe jest umówienie kolejnej wizyty.
  • W trzecim etapie zakładany jest aparat, właściwy dla danej wady. W przypadku założenia aparatu stałego wizyta trwa około godziny.
  • Czwarty etap jest etapem aktywnego leczenia. Wizyty kontrolne odbywają się co 4-6 tygodni. Tutaj należy pamiętać o konieczności przychodzenia na wizyty w wyznaczonym terminie, ponieważ każde ominięcie wizyty wydłuża czas leczenia.
  • Piąty etap polega na zdejmowaniu aparatu i przygotowanie aparatu retencyjnego, czyli pozwalającego na utrwalenie osiągniętego efektu. Aparaty retencyjne zapewniają utrwalenie efektów leczenia i zapobiegają nawrotom wad zgryzu. Najczęściej w dolnym łuku zębowym jest przyklejany aparat retencyjny od kła do kła, a w górnym łuku aparat retencyjny ruchomy.
  • Ostatni, szósty etap, to etap kontroli retencji. Wizyty odbywają się co 3, 6 i 12 miesięcy.

Leczenie ortodontyczne trwa zazwyczaj od 18 do 24 miesięcy. W przypadkach trudniejszych lub w przypadku pacjenta powyżej 20 roku życia, leczenie może trwać dłużej. Taki sam okres czasu powinno zajmować leczenie retencyjne, czyli leczenie utrwalające efekty. W niektórych, poważniejszych przypadkach, etap ten musi zostać wydłużony.

W przypadku chęci założenia aparatu, każdy pacjent powinien mieć świadomość, że on sam przyczynia się do tego czy efekt będzie zadowalający. Należy pamiętać, że nie zawsze jest możliwe osiągnięcie stu procentowego efektu końcowego. Należy mieć na uwadze, że istnieją problemy wynikające z budowy kostnej twarzy oraz współistniejące schorzenia, które ograniczają możliwości leczenia ortodontycznego. Czasem konieczny jest kompromis.

Na jakie problemy należy zwracać uwagę podczas leczenia ortodontycznego?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na odklejanie się zamka, które zdarza się podczas nagryzienia na twarde pokarmy lub przedmioty. W takich przypadkach należy skontaktować się z lekarzem Zazwyczaj problem ten nie wymaga natychmiastowej wizyty w gabinecie, jeśli pacjent nie odczuwa z tego powodu dyskomfortu, a termin wizyty jest w niedalekiej przyszłości. Lekarz na wizycie kontrolnej przyklei zamek lub pozostawi ząb bez niego, jeśli akurat nie będzie go przemieszczać.

Konsultacja ortodontyczna gratis, w przypadku podjęcia leczenia. W każdym innym przypadku koszt konsultacji: dla dzieci do 12 roku życia 50 zł, dla pacjentów powyżej 12 roku życia 100 zł.