Tomografia komputerowa:

Tomografia komputerowa (nowość) – dzięki zakupowi tomografu GXCB-500 HD™ współfinansowanemu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (nazwa inwestycji: „Wzrost konkurencyjności firmy NZOZ Dental oraz rozszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez zakup tomografu 3D”) rozszerzyliśmy ofertę o wykonywanie profesjonalnej tomografii komputerowej z możliwością obrazowania 3D.

Tomograf GXCB-500 HD™ jest wielokrotnie nagradzanym urządzeniem. Został on oparty na systemie i-CAT®.

Ten system radiograficzny wiązki stożkowej, o średnio-dużym polu widzenia wykorzystuje sensor wysokiej rozdzielczości, który zapewnia elastyczność umożliwiającą zarówno skanowanie obrazów 3D w wielu formatach, jak i dokładnych panoramicznych obrazów 2D. Posiada on również dedykowany tryb skanowania małą dawką i możliwością regulacji pola widzenia w szerokim zakresie. Tryb szybkiej akwizycji obrazu pozwala na łączne wykorzystywanie takich technologii, jak wyciski cyfrowe i CAD/CAM.

Ten nowoczesny tomograf zapewnia także znaczącą redukcję dawki promieniowania, jaką otrzymują pacjenci.