Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie.

Uczestnik wielu kursów, konferencji oraz szkoleń z zakresu implantologii i chirurgii stomatologicznej w kraju i za granicą.

Doświadczenie zawodowe:

2001
Uzyskanie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
2001
od 2003
Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Implantologicznym od I Kongresu oraz przyszłych Kongresach PSI
od 2003
2005
Otrzymanie międzynarodowego certyfikatu Implantologicznego FELLOWSHIP w ramach The International Congress of Oral Implantologies
2005
2009
Otrzymanie międzynarodowego certyfikatu Diplomate Expert in Oral Implantology - lekarz implantolog, ekspert ds. implantologii stomatologicznej
2009
2010
Uczestnictwo w programie nauczania Dental Implantology organizowanym przez Uniwersytet Charles w Pradze
2010
2011-2013
Pełnienie roli konsultanta medycznego systemu implantologicznego LASAK
2011-2013
2011
Wygłoszenie wykładu na kongresie Czeskiego Towarzystwa Implantologicznego (jako pierwszy stomatolog z Polski)
2011
2012
Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych - specjalność chirurgia stomatologiczna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
2012

Członkostwo:

Publikacje:

Certyfikaty, dyplomy: